Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Christa Kruger-Heijdens (1947),

ontwikkelde sedert 2001 een toenemende passie voor het schilderen.

In haar werk is in de loop der jaren een verschuiving te zien van (semi) figuratieve schilderijen naar meer abstract werk.

Schilderen is voor Christa een kwestie van het laten 'ontstaan' van een schilderstuk terwijl ze daaraan bezig is. Het werk groeit als het ware. Zelfs als zij weet waar ze met een schilderij naar toe wil, neemt zij voortdurend de tijd en de ruimte om het aan te passen en te veranderen.

Haar vaste streven is een harmonieus eindresultaat. Daarbij is vooral haar eigen intuïtie richtinggevend. Persoonlijke waarneming en beleving van de werkelijkheid worden door Christa geprojecteerd in abstracte composities

Wie op zoek gaat naar concrete herkenningspunten, zal die in Christa's huidige werk niet snel aantreffen.Haar schilderijen verwijzen niet naar specifieke plekken, gebeurtenissen of afbeeldingen, maar reflecteren de waarnemingen uit haar eigen leven en belevingswereld.


Christa hoopt met de presentatie van een aantal van haar schilderijen op deze website, de beleving en de fantasie van de website-bezoeker te kunnen stimuleren.


Wanneer u belangstelling heeft voor haar schilderijen, zal Christa u graag nader informeren.